Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Jak rozpoznać przemoc psychiczną w rodzinie? Gdzie szukać pomocy?

8 kwietnia 2023 Jak rozpoznać przemoc psychiczną w rodzinie


Przemoc jest działaniem świadomym, które nacelowane jest na skrzywdzenie drugiej osoby – najczęściej osoby słabszej – przez naruszenie jej nietykalności cielesnej, praw i dóbr osobistych lub oddziaływanie na procesy myślowe. W rodzinach najczęstszymi ofiarami przemocy są dzieci i kobiety, coraz częściej jednak mówi się o przemocy stosowanej wobec mężczyzn.

Przemoc psychiczna – niewidoczne cierpienie

Znęcanie się psychiczne nie wymaga użycia siły, nie pozostawia śladów. Nie boli cieleśnie, nie niszczy od zewnątrz – prowadzi jednak do zniszczeń w sferze emocjonalnej i zachowawczej ofiary. Może przybierać różne formy – od wyzwisk i obelg, kierowanych niesłusznie wobec ofiary, po nazbyt wysokie wymagania, obowiązki, niewspółmierne do przewinień kary. Przemoc psychiczna wiąże się z wysokim poziomem ofiary od sprawcy, brakiem możliwości odsunięcia się od niego – najczęściej spotykana jest psychiczna przemoc w rodzinie – stosowana wobec partnera i/lub dzieci, które poddane przemocy psychicznej, odczuwają jej wpływ również w wieku dorosłym.

Ofiara przemocy psychicznej w rodzinie – jak ją rozpoznać?

Pomimo że wyrządzane psychicznie cierpienia nie pozostawiają widocznych śladów materialnych – oddziaływanie przemocy psychicznej można poznać w zachowaniu i nastawieniu ofiary przemocy psychicznej. Doświadczenie przemocy bez wątpienia stwierdzić może psycholog Dziecięcy w Warszawie – nawet przez krótką obserwację i rozmowę z dzieckiem. Ofiarę przemoc cechują:

• obniżona samoocena,

• zniekształcony obraz samego siebie – zdecydowanie umniejszający,

• bierne przyzwolenie na przemoc,

• uzależnienie i lojalność wobec sprawcy przemocy i osób toksycznych,

• izolacja od społeczeństwa, osób bliskich, dotychczasowych przyjaciół i znajomych,

• obwinianie się za zaistniałą sytuację,

• tendencja do uzależnień,

• wysoki poziom stresu i możliwość współistnienia schorzeń wywołanych stresem.

Dzieci wobec stosowanej przemocy psychicznej

Najpoważniejszą w skutkach formą przemocy psychicznej w rodzinie jest przemoc stosowana wobec dzieci. Wykorzystywanie wobec nich przewaga sił ze strony jednego lub obojga rodziców, bądź rodzeństwa, warunkuje nieprawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny dziecka. Dzieci cierpią niezależnie od tego, czy same padły ofiarą oprawcy, czy są świadkami przemocy jednego z rodziców skierowanej wobec partnera lub partnerki.

Przemoc psychiczna w rodzinie – jak możesz pomóc?

Jeśli istniej podejrzenie stosowania przemocy psychicznej wobec jednego z członków rodziny bądź osoby bliskiej – przyjaciela, ucznia, sąsiada – nie należy pozostawać biernym. Należy zgłosić podejrzenia zgłosić instytucjom, które są w stanie pomóc i wskazać odpowiednią metodę dalszego działania. Takimi instytucjami są:

• Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

• policyjny telefon zaufania czy

• Centrum Praw Kobiet, które niesie pomoc w szczególności kobietom i dzieciom, wobec których przemoc stosuje partner.

Przy pomocy tych instytucji ofiara przemocy zostaje skontaktowana z najbliższym jej miejscu zamieszkania punktem pomocy, gdzie uzyska wsparcie i ochronę, pomoc psychologiczną. Czasem niezbędna staje się interwencja kryzysowa, wyrywająca rodzinę oddaną przemocy psychicznej spod wpływu oprawcy.

Wsparcie psychologa w drodze do pokonania strachu

Nawet pomimo odcięcia kontaktu od oprawcy i ustania przemocy, odczuwanie lęku, wstydu i poczucia winy może pozostać w jej ofierze. Wskazane jest wówczas poddanie się psychoterapii, która ma na celu odbudowanie poprawnej samooceny, podniesienie poczucia własnej wartości, poprawę funkcjonowania w społeczeństwie i w relacjach. Podczas psychoterapii szczególna rolę przypisuje się powróceniu i ponownemu przeżyciu traumatycznych zdarzeń w sposób umożliwiający ich odreagowanie i pozbycie się ciążących na psychice wspomnień.

Przemoc psychiczna to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń, jakie można przeżyć w rodzinie. Rodzinie, która często jest całkowicie bezbronna wobec zachowań oprawcy. Dlatego też nie należy być obojętnym wobec jakichkolwiek objawów nieprawidłowego zachowania jednego z partnerów lub dziecka i postarać się o rozmowę, wyjaśnienie i pomoc.

 Materiał zewnętrzny

 

Redakcja kobietynawsi.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie troska o urodę, praktyczne porady, modowe inspiracje oraz stylowy lifestyle spotykają się, by pomóc Ci w osiągnięciu pełnego blasku i samoakceptacji! Jesteśmy miejscem, gdzie praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji, modowych trendów oraz inspirujących poradników łączą się, tworząc inspirujące źródło informacji dla Ciebie i Twojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak rozpoznać przemoc psychiczną w rodzinie

Własne perfumy

7 grudnia 2019

Jesteś zainteresowany reklamą?