Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Prawa autorskie i polityka prywatności

Zawartość i projekt graficzny portalu www.kobietynawsi.pl podlega prawom autorskim Stowarzyszenia Wiejskiego "Zielona Przestrzeń".
Prawa autorskie i majątkowe artykułów oraz zdjęć z wyłączeniem zdjęć archiwalnych, należą do Stowarzyszenia Wiejskiego "Zielona Przestrzeń" na mocy pisemnych umów. Autorem zdjęcia "Kobieta z kogutem" jest pan Tomasz Rolniak.

Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów pochodzących z portalu, jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest chronione "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych", z dnia 4.02.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904) i musi być wcześniej uzgodnione ze Stowarzyszeniem Wiejskim "Zielona Przestrzeń".

Stowarzyszenie posiada pisemne zgody osób lub pełnomocników organizacji na ich prezentację w portalu.
Dane i opisy osób lub organizacji prezentowane na stronach portalu mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte na uwierzytelniony wniosek zainteresowanych.

Dane pozyskane w procesie rejestracji wykorzystywane są wyłącznie w celu działania portalu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Na uwierzytelniony wniosek osoby zainteresowanej dane te mogą zostać  bezpowrotnie usunięte z naszej bazy. Portal www.kobietynawsi.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę poufnych danych pozostających pod naszą kontrolą przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Mimo dołożenia wszelkich starań ze strony redakcji portalu, mających na celu kontrolę wpisów dokonywanych przez zarejestrowane organizacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i skutki wykorzystania informacji w nich zawartych.

W celu zgłoszenia nadużyć lub zmiany danych prosimy o kontakt.