Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Po pierwsze: integracja

Małgorzata Hetman jest sołtyską wsi Adamowa Góra w gminie Młodzieszyn, leżącej w powiecie sochaczewskim województwa mazowieckiego. Adamowa Góra liczy zaledwie 183 mieszkańców, Małgorzata sprawuje funkcję sołtysa od marca 2007 roku.

Priorytetem dla Małgorzaty, a zarazem Jej największym osiągnięciem jest integracja mieszkańców wsi. W Adamowej Górze stała się rzecz niezwykła: niemal wszyscy (!) mieszkańcy wsi angażują się w przygotowanie i przebieg imprez organizowanych na jej terenie.

Największą miejscową imprezą jest Festyn Rodzinny, zorganizowany po raz pierwszy 15 lipca 2007 roku z inicjatywy Małgorzaty. Oprócz wspólnej zabawy i spotkania festyn jest również okazją do działania na rzecz trwałej integracji wsi.

Na jednym z wcześniejszych wiejskich zebrań mieszkańcy Adamowej Góry postanowili, że potrzebne jest im miejsce do integracji. Małgorzata zaproponowała utworzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw i... wystąpiła do Pani Wójt i Rady Gminy o wydzielenie z działki gminnej położonej w środku wsi terenu pod rekreację.

wspólne budowanie boiskaPodczas Festynu Rodzinnego zbierane są pieniądze z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących zagospodarowaniu rekreacyjnego terenu. W 2007 roku zebrane środki przeznaczono na zakup zjeżdżalni i rur stalowych, z których wyspawane zostały bramki na boisko oraz materiały do wykonania ławek, rok później udało się zakupić betonowy stół do ping-ponga i kosz do koszykówki.

Małgorzata organizuje i koordynuje także inne imprezy w Adamowej Górze: Dzień Dziecka z konkursami dla dzieci, Dzień Ziemi z sadzeniem drzewek, Dzień Latawca z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Potrafi przy tym zmobilizować prawie całą społeczność, która uczestniczy w porządkowaniu terenu, organizacji konkursów, zapewnieniu poczęstunku czy też zbieraniu fantów na loterię. Nie uważa siebie za liderkę, na określenie swojej roli w społeczności lokalnej woli termin „animatorka".

Dzień DzieckaJako sołtyska Małgorzata zachęca szczególnie kobiety do aktywnego udziału w życiu społeczności oraz do udziału w różnych konkursach organizowanych na terenie gminy Młodzieszyn takich jak: „Najładniejsza zagroda" czy „Nowe kulinarne dziedzictwo". Przede wszystkim jednak zaleca mieszkankom Adamowej Góry udział w szkoleniach i warsztatach: „Wiem, że kobiecie jest trudno zostawić dom, męża, dzieci i gdzieś jechać. Ale uwierzcie, oni dadzą sobie bez nas radę. Szkolenia nie trwają miesiąc, tylko kilka dni. Naprawdę warto z nich korzystać. To bardzo rozwija człowieka, daje wiele energii i satysfakcji".

Małgorzata jest absolwentką cyklu szkoleniowego dla kobiet działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych „Kobiety i Rozwój" zorganizowanego przez Fundację Przestrzeń Kobiet w ramach projektu „Kobiety rozwijają się, kobiety rozwijają miasta i wsie". Na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w grudniu 2008 roku w Szczawnicy, Małgorzata opowiadała, jak zamierzała założyć w Adamowej Górze Koło Gospodyń Wiejskich: „Kiedy na spotkaniu założycielskim pojawili się także panowie, postanowiłam, że powołamy raczej stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi". Wobec entuzjazmu mieszkańców Adamowej Góry towarzyszącego działaniom Małgorzaty, stowarzyszenie ma szansę pełnić ważną rolę w rozwoju wsi i jej mieszkańców.

Dzień DzieckaGłównym problemem do rozwiązania jest brak świetlicy lub innego pomieszczenia w Adamowej Górze, gdzie spotkania integracyjne młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi mogłyby się odbywać jesienią i w okresie zimowym. Małgorzata jest dobrej myśli: „Często krążą opinie, że na wsi trudno jest cokolwiek zorganizować, ja też się tego trochę bałam, ale teraz wiem, że warto spróbować, żeby przekonać się, że i wokół nas mieszkają wspaniali ludzie i że na wsi też można ciekawie spędzać wolny czas".

Małgorzata dba również o dokumentowanie swoich działań oraz o promocję wsi, jednocześnie realizując jedną ze swoich pasji, czyli fotografowanie. Zdjęcia autorstwa Małgorzaty zdobią pocztówki z Adamowej Góry.

 

 

Tekst: Ewa Furgał