Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pękoszewskiej

Miejscowość: Wola Pękoszewska
Gmina: Kowiesy
Powiat: skierniewicki
Województwo: łódzkie
Data powstania: 01.2005
Przewodnicząca: Dymowska Magdalena
 

Historia powstania Koła Gospodyń

Na terenie sołectwa od lat sześćdziesiątych istnieje Koło Gospodyń Wiejskich, które przez wszystkie lata swojej działalności współpracuje z OSP. Pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń została Stefania Buczak, a jej następczynią była Daniela Stefańska.

W trudnych latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy polskie gospodynie musiały być samowystarczalne organizowane były liczne kursy, między innymi kurs pieczenia, garmażerki, przetworów owocowo-warzywnych, układania kwiatów, szycia, prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Przepisy na pyszne ciasta przechowywane są do dnia dzisiejszego i służą młodszym gospodyniom. Kursy kończyły się wspólnymi spotkaniami i prezentacją nabytych umiejętności.

Obecnie Koło liczy 20 członkiń, a przewodniczącą została Magdalena Dymowska. Organizowane są wyjazdy na festyny ludowe. Członkinie KGW biorą czynny udział w kursach gastronomicznych. Swoje specjały prezentują na imprezach gminnych i powiatowych. Chętnie włączają się w coroczną imprezę gminną „Jabłuszko” oraz reprezentują gminę na Dożynkach Powiatowych, Łódzkim Jarmarku Wojewódzkim, Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz wielu innych. Stoisko Koła Gospodyń przyciąga amatorów smacznych potraw, nawiązujących do specjałów kuchni staropolskiej.
Członkinie KGW aktywnie włączają się w organizację wszystkich uroczystości religijnych i wydarzeń z życia parafii. Chętnie spotykają się przy biesiadnym stole z okazji świąt i Dnia Kobiet. Swoją radą i pomocą wspierają działania władz gminnych.

W 2009 roku Koło Gospodyń złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” i otrzymało dotację w kwocie 2000 zł. Za otrzymaną kwotę zostały zakupione naczynia i drobny sprzęt gospodarstwa domowego. Dzięki temu członkinie KGW mogą realizować swoje pasje kulinarne oraz kultywować tradycje regionu. Największym problemem jest brak własnego lokum. Wcześniej spotkania, kursy odbywały się w nieistniejącej już szkole podstawowej. Obecnie siedziba Koła Gospodyń Wiejskich mieści się w pomieszczeniu biblioteki (budynek OSP).

Członkinie KGW należą również do Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy, które powstało w marcu 2006 roku i jest bardzo aktywne. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy, a także aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy, powiatu i województwa.