Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinie

Miejscowość: Kiełpin
Gmina: Tuchola
Powiat: tucholski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Data powstania: 1947
Przewodnicząca: Dorota Pestka
 

Historia

Pierwszą przewodniczącą Koła była Leokadia Domeradzka. Spotkania odbywały się w domach kobiet. Prowadzono kursy haftu i szycia oraz gotowania. Do ówczesnych zadań Koła należało rozdzielanie wśród rolników kurczaków i pasz, które można było zdobyć wyłącznie w ten sposób!
W tym okresie ilość członkiń dochodziła nawet do 150.

Działalność Koła była kilkakrotnie zawieszana, m.in. w okresie stanu wojennego, kiedy „masowe zbieranie się" było odgórnie zabronione.

Ostatecznie Koło zostało reaktywowane w latach 90. i jego aktywność trwa do dziś.

Działania

Koło liczy obecnie 35 członkiń, w tym bardzo dużo osób młodych.

Dzień SenioraJednym z najważniejszych działań jest organizacja Dnia Seniora. Impreza odbywa się cyklicznie już od ponad 20 lat. Członkinie Koła przygotowują dla najstarszych mieszkańców wsi pyszny poczęstunek. Przy wtórze muzyki odbywają się wspólne tańce, a rozmowom nie ma końca.

Kobiety kontynuują także to, co było robione od początku istnienia Koła - wyprawiają Dzień Kobiet, który jest okazją do spotkania się członkiń, podsumowania działalności i snucia planów na przyszłość oraz Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka organizowane wspólnie ze szkołą. Współpraca ze szkołą układa się znakomicie.
Dla dzieci przygotowują różne wyjazdy i ciekawe zajęcia, zwłaszcza podczas wakacji. Przy okazji większych imprez zbierają od miejscowych „fanty", które potem służą za nagrody w loterii, z której cały dochód przeznaczony jest na działania z dziećmi.

wycinek z gazetyMieszkańców wsi zachęcają do wspólnych wycieczek rowerowych po okolicy oraz zapraszają do uczestnictwa w wycieczkach np. do Lichenia, czy do Zakopanego.
O tym jak wyjazdy integrują, jak dobrą atmosferę wytwarzają przekonały się podczas wyjazdu do Bydgoszczy na obchody 5. rocznicy wstąpienia polski do Unii Europejskiej. Stoisko na którym się prezentowały spotkało się z dużym zainteresowaniem i sympatią, co stało się zachętą do dalszych działań.

Wespół ze świetlicą, radą sołecką i szkołą przygotowują festyny integracyjne dla mieszkańców wsi. Przewodnicząca Koła bardzo ceni wzajemną współpracę i podkreśla, że „szczególnie ważna jest jawność i przejrzystość w działaniu, która przyciąga i zjednuje ludzi".

DożynkiBiorą aktywny udział w Dożynkach, co roku przygotowują piękny wieniec z tej okazji.
W Kole jest kilka rękodzielniczek - hafciarek, spotykają się raz w tygodniu i wspólnie wyszywają. Najbardziej lubią haft krzyżykowy. Ostatnio dodatkowo wciągnęły się w robienie ozdób z siana.

Aktualnie członkinie Koła spotykają się w Domu Strażaka, gdzie sołtys udostępnił im salę i kuchnię. To daje im większą niezależność i swobodę działania.

A do pracy są bardzo chętne. Lubią jak coś się dzieje we wsi. Już teraz planują zorganizowanie dla dzieci „Pożegnania lata" i poszukują dobrego gitarzysty, żeby zagrał dzieciakom na żywo przy ognisku.

Tekst: Gosia Kowalska