Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Grunt to współpraca

Janina Koterwas działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Ryczowie, wsi leżącej w gminie Spytkowice, w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. Ryczów to malownicza miejscowość o długiej historii, obecnie licząca ok. 2500 mieszkańców.

Janina jest członkinią KGW od 37 lat, zaś od 2 lat sprawuje funkcję przewodniczącej Koła. Pod Jej przewodnictwem KGW stało się jedną z najaktywniejszych struktur w Ryczowie.

Kluczem do sukcesu jest współpraca lokalna. Janina współpracuje aktywnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i Wiejskim Domem Kultury w Ryczowie, dba również o dobre kontakty z miejscowym proboszczem, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz panią sołtys. Regularnie uczestniczy w zebraniach wiejskich, aktualnie stara się u władz gminy o remont drogi dojazdowej do Wiejskiego Domu Kultury.

Janina jako przewodnicząca KGW dba o włączanie wszystkich mieszkańców Ryczowa w życie miejscowości. Koło co roku organizuje Dzień Seniora, przygotowuje też spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych oraz Mikołajki dla dzieci. Członkinie KGW zajmują się również organizacją wycieczek i pielgrzymek.

Janina na konferencji organizowanej przez "Przestrzeń Kobiet"Ponadto Janina czuwa nad organizacją i przebiegiem szeregu imprez, w które angażuje się KGW, takich jak: Święto Wsi, Święto Rodziny, Nasza Mała Wielka Ojczyzna, Kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne czy Biesiada Staropolska, bardzo często również osobiście wspiera przygotowanie imprez.
Działalność Koła jest widoczna nie tylko w Ryczowie, ale także na poziomie gminnym i powiatowym. Koło współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Spytkowicach, regularnie bierze udział w gminnych dożynkach, przygotowując występy artystyczne, degustacje Swojskiego Jadła oraz wieniec dożynkowy. KGW jest również obecne corocznie podczas Dnia Wsi Powiatu Wadowickiego.

Janina jest dumna z historii i tradycji związanej z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce, a także z aktywności Koła w Ryczowie. Podkreśla potrzebę zachowania ciągłości działań KGW i za swój obowiązek uważa dokumentowanie tejże działalności w postaci prowadzenia Kroniki Koła. Janina działa również na rzecz rozwiązywania problemów kobiet wiejskich i wspiera ich aktywność. Koło zorganizowało dla kobiet m.in. skrócony kurs obsługi komputera, kursy szycia, haftowania, gotowania, pieczenia, a nawet robienia kołder. KGW w Ryczowie promuje zdrową żywność i tradycyjne gotowanie.

aniołkiJanina jest zafascynowana kulturą i rękodziełem ludowym. Sama jest koronkarką i tworzy dzieła przeróżne, od tradycyjnych aniołków (lub anielic) po...stringi. Jest również mistrzynią kuchni, która dzieła kulinarne tworzy według tradycyjnych receptur. Jej specjalnością jest nalewka o nazwie „Uśmiech Ryczowa".

Motywacją Janiny jest służba dla innych i praca na rzecz rozwoju i szerzenia kultury ludowej. Interesuje mnie wszystko, co jest związane ze wsią - wyznaje.

Od sierpnia do grudnia 2008 roku Janina brała udział w projekcie „Kobiety rozwijają się, kobiety rozwijają miasta i wsie" realizowanym przez Fundację Przestrzeń Kobiet. Jest absolwentką cyklu szkoleniowego „Kobiety i Rozwój", podczas którego zdobywała wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pozyskiwania środków na działalność oraz tworzenia lokalnych partnerstw. Jak podkreśla, to było pierwsze szkolenie w Jej życiu, ale na pewno nie ostatnie.

 

 

Tekst: Ewa Furgał