Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Jubileusz 15-lecia

17-09-2017 r. Cmolas

Zespół Ludowy Cmolasianie, obchodził piękny

Jubileusz 15-lecia. W imieniu naszego Stowarzyszenia

miałam przyjemność złożyć gratulacje oraz na ręce

Pani Marii Rzeszutek,współzałożycielki i kierownika zespołu,pamiątkową statuetkę z grawerem oraz

list gratulacyjny.

Był koncert jubileuszowy,był tort, była miła

atmosfera :)