Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Konferencja

01-10-2016r - Boguchwała

Innowacyjność w produkcji przetwórstwa owoców i warzyw w małych gospodarstwach domowych, alternatywne i nowatorskie zasady produkcji orgrodniczej i sadowniczej, uwarunkowania formalno - prawne i wymogi sanitarne w prowadzeniu działalności przetwórczej owoców i warzyw , to główne tematy konferencji zorganizowanej przez PODR w Boguchwale. Konferencji towarzyszyły Targi Owocowo - Warzywne. Pięknie dziękujemy Pani Dorocie Ł. za zaproszenie i możliwość udziału w konferencji.