Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Jubileusz 5-lecia

Ten mały jubileusz był okazją do podziękowania tym , którzy w nas wierzyli, tym którzy nas wspierali dobrym i życzliwym słowem , którzy wspierali nas finansowo lub rzeczowo. Była to okazja do podziękowania za dobrą i owocną współpracę, która pozwoliła na realizację wielu przedsięwzięć. Wspólna praca w dobrej atmosferze, to sukces . Serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności za współpracę skierowałyśmy do organizacji , ludzi dobrej woli i wielkiego serca.

Ten skromny nasz jubileusz, był także okazją do pokazania dorobku, osiągnięć i sukcesów Pań zrzeszonych w Kole. Wystawka dyplomów i podziękowań , a także kroniki bogato ilustrowane zdjęciami, obrazowały dorobek i osiągnięcia , oraz wielkie zaangażowanie społeczne KGW w zachowaniu regionalnych tradycji ludowych i pracy na rzecz lokalnej społeczności , promocji wsi, gminy, powiatu i woj.

Członkinie Koła pokazały, że wbrew wielu przeciwnościom , można było razem w dobrej atmosferze wzajemnej pomocy i współpracy, zrealizować w sposób doskonały niejedno zadanie dla dobra mieszkańców naszego sołectwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i rękodzielniczego, a także w zakresie promocji naszej wsi, gminy , powiatu i województwa. Wiele serdeczności , życzeń i ciepłych słów od przybyłych gości popłynęło również do członkiń KGW.