Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Reaktywujemy działalności KGW

Z inicjatywy kilku mieszkanek wsi Ostrowy Baranowskie, 26 marca 2011 roku, reaktywowano działalność Koła Gospdyń Wiejskich, które prężnie działało w latach 60-tych. Członkinie Koła rozprowadzały drób wśród gospodyń wiejskich, organizowały dożynki , potańcówki, szkolenia kobiet i inne tego typu działania. Spotkania odbywały się w domach prywatnych. Przewodniczącą Koła była śp. Janina Paterak.

Nie odziedziczyłyśmy żadnego majątku trwałego z okresu działalności uwczesnego Koła, żadnych dokumentów, ani zdjęć z tego okresu.

Zaczynamy wszystko od początku w liczbie 15 kobiet.

Wybrano zarząd koła i komisję rewizyjną.Założona zastała kronika Koła - materiały do kroniki gromadzi przewodnicząca.