Kobiety na wsi.pl

kobieta z kogutem

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie

Miejscowość: Kalino
Gmina: Rzgów
Powiat: łódzki wschodni
Województwo: łódzkie
Data powstania: 1957/1958
Przewodnicząca: Anna Pachulska
Adres: Kalino
Email: kalino-kgw@wp.pl
 

Historia

W połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku zaznaczyło swoją obecność Kółko Rolnicze w Kalinie. Śladem historii dotarliśmy do jednej z inicjatorek naszego Koła Gospodyń Wiejskich Kazimiery Szol, żony ówczesnego przewodniczącego Kółek Rolniczych powiatu łódzkiego Jana Szola. Należy wspomnieć, że w tym czasie gminą naszą było Wiskitno i większe uroczystości tam właśnie miały miejsce.

Przyjąć można, że założenie KGW w Kalinie nastąpiło na przełomie lat 1957/58.

Kobiety uczyły się jak radzić sobie z problemami życia codziennego, aby być dobrą żoną i gospodynią. Wymieniały się doświadczeniami, uczestniczyły w kursach gotowania i pieczenia. Pomocą służyła zapraszana na zebrania pani Zofia Frej z Kółek Rolniczych. Motywacją do wstępowania nowych członkiń była także chęć wspólnych wyjazdów do teatru i na wycieczki krajoznawcze, które w większym gronie łatwiej można było zorganizować. Dużym wkładem KGW było również uczestniczenie w corocznych dożynkach gminnych i wojewódzkich, uświetniając je śpiewem i tradycyjnie wyplecionymi wieńcami.

Święto plonów obchodzone było we Wiskitnie, ponieważ tam była do pewnego czasu gmina, ale starsze nasze koleżanki pamiętają, że taką uroczystość mieliśmy również w Kalinie.

Przyśpiewki układano tuż przed świętem i jadną z nich pamiętała nasza założycielka Kazimiera Szol.

Dożynki, dożynki wieniec dożynkowy

obrodziło zboże, będzie chlebek nowy

Będzie chlebek z żyta, bułeczki z pszenicy

dożynkowy wieniec niosą tu rolnicy.

Potem już corocznie dożynki odbywały się w Rzgowie, a nasze panie z KGW brały w nich czynny udział. Dożynkowe wieńce i przyśpiewki uświetniały zawsze ten dzień.

W roku 1977 starostą dożynek był gospodarz z naszej wsi Zdzisław Kauc wspólnie z p. Stryjewską ze Starowej Góry, przekazali bochen chleba na ręce obecnych władz powiatowych.

W miarę upływu czasu z roku na rok przybywały nowe członkinie Koła Gospodyń Wjejskich w Kalinie. Dołączyła Helena Chlipała, Jadwiga Modranka, Jadwiga Sumera. Nowymi członkiniami zostawały młodsze koleżanki.
W roku 1980 przewodniczącą została pani Helena Clipała. Prężnie działając pełniła tę funkcję do roku 2006, gdy na spotkaniu sprawozdawczym stanowisko objęła pani Anna Pachulska.

Skład zarządu zmieniał się w latach od 1980/2006 starsze członkinie udzielały rad, a w jego skład wchodziły młodsze panie. W roku 1983 wprowadzono komisję rewizyjną, która miała nadzorować dochody i wydatki Koła. Zaczęło również prowadzić sprawozdania i protokoły posiedzeń.

Z list obecności można ustalić członkinie, a były nimi:

przewodnicząca: Helena Chlipała

z-ca przewodniczacej: Krystyna Jałosińska

sekretarz: Bogusława Osysek

skarbnik: Teresa Kauc

do komisji rewzyjnej wybrano:

Jadwigę Modranka

Jadwigę Gembic

Członkinie na kolejnych zebraniach ustalały plany na dalszą współpracę, które nie odbiegały od zajęć jakie miały poprzednie koleżanki. W roku 2006, kiedy na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym ustalono, nowy zarząd:

przewodnicząca: Anna Pachulska

z-ca przewodniczacej: Longina Jakóbiec

sekretarz: Bogusława Osysek

skarbnik: Alicja Łuczak

Powzięto również decyzję o prowadzeniu kroniki naszego koła i tym samym nowe stanowisko kronikarza objęła Agnieszka Modranka